Bestuur, visie en missie Best-Energie

Vanuit de energiecoöperatie Best Duurzaam kwam er in toenemende mate vraag naar de mogelijkheid om ook investeringsprojecten uit te kunnen voeren. Helaas past dit niet binnen de organisatiestructuur en daarom is in 2019 besloten om een tweede coöperatie op te zetten.

Best Energie gaat zich met name gaat richten op duurzame investeringsprojecten voor en met de inwoners van de gemeente Best.Het bestuur van Best Energie heeft voor de coöperatie de volgende visie en missie geformuleerd:

Visie
Alle in Best gebruikte energie wordt in en door de lokale gemeenschap opgewekt op een duurzame wijze.

Missie
Met en voor alle inwoners van Best de mogelijkheid creëren om coöperatief te investeren in duurzame energieopwekking en andere energieprojecten. Deze duurzame investeringen rendabel exploiteren, waarbij de rendementen terugvloeien naar de lokale gemeenschap of worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten. Wij geven actief vorm aan de energietransitie door middel van lokaal eigenaarschap.

Best Duurzaam en Best Energie trekken zij-aan-zij op om zoveel mogelijk inwoners van Best te overtuigen van het belang van duurzaamheid, ze enthousiast te maken voor het opwekken van duurzame energie en hen te helpen bij de realisatie hiervan. Zonnedak project Raaijmakers is een eerste concrete activiteit van Best Energie.

Op de downloadpagina van onze website kunt u onder andere de statuten van Best Energie vinden.

Het bestuur van de coöperatie Best Energie bestaat thans uit 4 personen allemaal woonachtig in Best:

Niels SchoorlemmerNiels is voorzitter en werkzaam als adviseur duurzame energie. Hij heeft veel ervaring met projecten in zon- en windenergie.
Huub van den ElzenHuub is penningmeester en heeft tot voor kort een eigen administratiekantoor gehad dat zich met name richtte op de MKB markt.
Ger BakkerGer is secretaris en heeft jarenlang in de financiële sector gewerkt. Bovendien heeft hij de nodige ervaring met zakelijke financieringen.
Jan VermeulenJan is bestuurslid en heeft gewerkt in verschillende marketing- en strategiefuncties bij Philips Healthcare.

Bestuur Best Energie

Het bestuur van Best Energie

(van links naar rechts: Jan Vermeulen, Huub van den Elzen, Niels Schoorlemmer en Ger Bakker)

Best Energie werkt nauw samen met een aantal partners. Op onze partnerpagina kunt u lezen wie dat zijn.

Contactgegevens:

Postadres:                                                                            Twijnder 1, 5683 MZ Best

Mail:                                                                                      info@best-energie.nl

Website:                                                                                www.best-energie.nl