Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Op 1 april is  de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) van start gegaan Een nieuwe regeling voor coöperaties die zelf duurzame energie opwekken. De SCE vervangt de vorige Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling)

De nieuwe regeling SCE maakt geen gebruik meer van teruggave via de  energiebelasting, maar van een subsidiebedrag gebaseerd op het opgesteld vermogen van de productie-installatie. Daarmee ontvangt de coöperatie een vast bedrag per kWh over een looptijd van 15 jaar. Er is op die manier meer zekerheid dan in de oude regeling, omdat de belastingcomponent kan fluctueren afhankelijk van het regeringsbeleid.

Wat is een postcoderoos?

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de postcodekaart van Best

Dit betekent voor leden die mee willen investeren. 

 • Subsidie beweegt mee met marktontwikkeling en geeft garantieprijs 
 • Regeling gegarandeerd voor 15 jaar
 • Particulieren of ondernemingen met een klein bedrijf aansluiting
 • Wonen bij start in de postcoderoos van het project
 • Minimum aantal deelnemers: 1 lid per 5 kWp
 • Coöperatie streeft naar een rendement voor leden van minimaal 5%
 • Elk lid heeft 1 stem ongeacht omvang deelname
 • Terugverdientijd zal afhangen van welk deel opgewekte stroom gelijktijdig wordt gebruikt

   

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  Verwijdering gasaansluiting nu tijdelijk volledig vergoed

   

  Vanaf maandag 1 maart 2021 betalen consumenten niet meer voor het verwijderen van de gasaansluiting als ze daarvoor een …

 •