Nieuwe Projecten en Financiering

Op stapel staande projecten

Voor de volgende projecten hebben we subsidie aangevraagd . Worden deze gehonoreerd dan spreken we over de volgende projecten.

– Project: MHC, investering 

– Project: Steenovenseweg, 

– Project: St oedenrodeseweg.

– Project SOHO (is in voorbereiding)

Informatie over de nieuwe SCE regeling

De financiële onderbouwing

Ondersteunende verklaring voor de financiering van de projecten 

Wij streven er naar om 100% van de financieringsbehoefte af te dekken met de verkoop van nieuwe leden participaties. Wij zullen participaties gaan uitgeven van nominaal € 250; afhankelijk van de omvang zullen we per project vast stellen hoeveel participaties men maximaal kan kopen.

Op deze participaties wordt jaarlijks een rente vergoed waarbij wij streven naar een minimum van 5%. De werkelijke rente zal jaarlijks door de leden in de ALV worden vastgesteld en is dan afhankelijk van het gerealiseerde resultaat. De participaties zullen in de looptijd van 15 jaren afgelost worden waarbij ook hier jaarlijks de leden in de ALV zullen bepalen hoe snel er afgelost gaat worden. In ons model gaan we er van uit dat jaarlijks 1/15e deel wordt afgelost.

Nieuwe leden vinden wij door: 

  • Ons eigen bestand (ruim 300 leden) aan geïnteresseerde nieuwe leden. Uit de werving van ons eerste gerealiseerde project (Zonnedak Raaijmakers) hebben we nu lijst van ruim 30 adressen die graag willen investeren in een project. In de meeste gevallen gaat het om mensen die zelf al panelen op hun dak hebben liggen en daarom niet mee konden doen met de oude postcoderoos regeling of deze regeling te ingewikkeld vonden. Deze groep kan nu wel deelnemen in de nieuwe SCE regeling
  • Wij zijn als coöperatie gelieerd met Best Duurzaam, een vereniging die in Best al jaren actief is op gebied van duurzaam leven. Zodra we nieuwe leden gaan zoeken kunnen we ook gebruik gaan maken van het leden bestand bij Best Duurzaam. Op dit moment heeft Best Duurzaam XX leden die allemaal een ‘groen’ hart hebben
  • De dak eigenaren van diverse projecten hebben aangegeven zelf ook te willen participeren. Bij het project Hockey Club Best is besproken dat we inschrijving ook gaan open stellen voor leden van deze vereniging. Bij de projecten aan de Steenovenseweg en de St Oedenrodeseweg (beiden eigendom van van Kemenade Onroerend Goed) heeft men aangegeven dat er ruime belangstelling is bij de eigenaar en familie. Tot slot is er nog de paarden vereniging die voor dat project ook de mogelijkheid voor inschrijving wil open stellen voor haar leden.
  • Werving via het lokale huis aan huis blad (Groeiend Best). Uit onze eerste ervaringen tijdens het project Zonnedak Raaijmakers bleek dat dit goed gelezen wordt en dat adressen van onze doelgroep zo bereikt kunnen worden. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van een aantal lokale online platforms (Nextdoor en PleinBest)