Participanten voor nieuwe zonnepanelen projekten. (SCE-regeling)

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties bij het opwekken van duurzame energie. De subsidie zorgt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in een project. Vanaf 1 april 2021 vervangt de regeling de fiscale postcoderoosregeling.

Waaraan moet men voldoen om aan de regeling deeltenemen

  1. Zowel particulieren als ondernemers (met een klein verbruikersaansluiting max. 3x80A) komen in aanmerking
  2. Bij start moet men binnen postcoderoos wonen.
  3. Men moet lid zijn van Best Duurzaam/Best-energie. (€10)

Als u aan deze 3 punten voldoet kunt u deelnemen aan de nieuwe projecten.

Via de link contact kunt u inschrijven als participant . voor meer informatie over de nieuwe projecten of voor ondersteunende zaken.

 

SCE uitvoering in de praktijk

De SCE regeling, heeft diverse voordelen t.o.v. de oude postcoderegeling . Een ervan is dat de subsidie wordt uitbetaald aan de coöperatie, dus in principe aan de leden zelf. Geen tussen persoon in de vorm van een energie provider. Het bestuur zal de “best mogelijke ” uitkering aan de ALV voorstellen, met in acht neming een stabiele financiële bedrijfsvoering. 

Het bestuur heeft via een doorrekening naar de einddatum over 16 jaar een voorlopige korting/subsidie van 5% per participatie / jaar vastgesteld. Dit zal op de ALV worden besproken.