FAQ's Postcoderoos & SCE regeling

Om een antwoord te openen klik op het + teken

FAQ postcoderoos project Raaymakers

Klik op de + voor de antwoorden

De overheid heeft de postcoderegeling per 31 december 2020 stop gezet. En daarvoor in de plaats is per 1 april de SCE regeling gestart. Dit besluit heeft geen invloed op de deelnemers van project Raaymakers Dat betekent dat u gedurende de looptijd van dit project (15 jaar) kunt blijven profiteren van het fiscale voordeel van de postcoderoosregeling.

Ja, u kunt u eveneens  inschrijven als participant en extra deelnemingen kopen.

Het ligt in de lijn van de verwachting dat de energiebelasting op elektriciteit de komende tijd door de overheid verlaagd zal worden. In dat geval zal de besparing op de energierekening lager uitvallen. De huidige rendementsverwachting van circa 6% houdt rekening met de te verwachten verlagingen van de energiebelasting.

Zie daarvoor ook ons informatie memorandum dat u kunt downloaden. Daarin is opgenomen welke verwachting thans geldt voor de verlaging van de energiebelasting in de komende jaren.

De panelen zijn geplaats op het dak van de schuur van Ad Raaijmakers Akkerbouw en Gewasverzorging aan de Hagelaarweg 25 te Best.

De participaties zijn in principe overdraagbaar. Best Energie bemiddeld niet in dezen. De verantwoordelijkheid voor overdragen ligt geheel bij de eigenaar van de participaties. Bij overdracht moet het bestuur van Best Energie wel instemmen met de nieuwe deelnemer en alle relevante gegevens van de nieuwe eigenaar ontvangen. Best Energie zal proberen te bemiddelen in het vinden van een nieuwe deelnemer.

Als u verhuist binnen het postcodegebied, dan kunt u uw participaties gewoon meenemen. Wanneer u verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan kunt u de participaties niet meenemen. U kunt dan de participaties verkopen aan de nieuwe bewoners van uw woning of de participaties overdragen aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont.

U kunt de gekochte participaties niet terug verkopen aan de coöperatie. De coöperatie kan namelijk zelf niet het voordeel van teruggaaf energiebelasting krijgen.

FAQ nieuwe SCE regeling

klik op het + teken

Het verbruik mag niet hoger zijn dan 3x80A

  1. Zowel particulieren als ondernemers (met een klein verbruikersaansluiting max. 3x80A) komen in aanmerking
  2. Bij start moet men binnen postcoderoos wonen.
  3. Men moet lid zijn van Best Duurzaam/Best-energie. (€10)

Bij verhuizing buiten de postcoderoos kan men gewoon lid blijven!

Alle individuele leden hebben één stem in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van de financiële inleg 

Ja, u hoeft niet over te stappen. Maar de coöperatie , dus u zelf ook, is gebaat om de energie aftenemen van  green choice

Ja, u kunt vrijblijvend participaties nemen. Als u voldoet aan de voorwaarden wie kan participeren.

De subsidie wordt uitbetaald aan de coöperatie. De coöperatie bepaald het bedrag cq percentage van de uitkering en zal de opbrengsten verdelen onder de leden. De ALV stelt vast hoeveel dat jaarlijks zal zijn. Minimum zal 5% zijn.