Geschiedenis

2017 07 website 03Stichting Elnura is op 4 februari 2004 officieel opgericht door Jan van Bremen. Hij had in de periode daarvoor kennis gemaakt met Kirgizië toen hij als beroepsmilitair werkzaam was op Manas, de luchtmachtbasis bij Bishkek, waar Nederlandse militairen en vliegtuigen waren gestationeerd. De confrontatie met de nood onder de ouderen die niet kunnen rondkomen van een heel klein staatspensioen, en met de kinderen die op straat zwerven en vaak het gezinsinkomen bij elkaar moeten scharrelen, is de basis geweest voor het oprichten van Stichting Elnura. Aanvankelijk waren de activiteiten vooral gericht op de hulpbehoevende ouderen.

 


2017 07 website 04

2017 07 website 01In 2010 heeft Aleid van der Spek haar activiteiten om de straatkinderen in Bishkek te helpen, ondergebracht bij Stichting Elnura. Zij had in 2001 het probleem van de straatkinderen met eigen ogen gezien tijdens een bezoek aan een bevriende Nederlandse vrijwilligster bij de NGO Center for the Protection of Children (CPC) in Bishkek. Vanaf die tijd heeft zij in vrienden- en familiekring een aantal acties op poten gezet om geld in te zamelen voor duidelijk omschreven projecten ten behoeve van de straatkinderen.

2018 06 01 Begin vakantieIn die tijd leerde zij Jan van Bremen en zijn stichting al kennen. Toen zij eind 2009 voor de keuze stond stoppen of doorgaan, maar dan met een officiële status, was de weg naar Jan van Bremen en Stichting Elnura snel gevonden.

Stichting Elnura vormt nu een goede basis om te werken aan verbetering van de leefomstandigheden van hulpbehoevende ouderen en op straat levende kinderen.