Introductie Center for the Protection of Children

2012-05 Logo CPC nw.EHet Center for the Protection of Children (CPC) is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië. De NGO is opgericht in 1998 met als belangrijke missie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding onder werkende, al dan niet dakloze straatkinderen, die vaak moeten werken voor het gezinsinkomen en niet naar school gaan. Deze straatkinderen vanaf 6 jaar vormen de doelgroep van CPC en zijn te verdelen in:
* dakloze kinderen, die hun ouders verloren hebben of van huis zijn weggelopen, omdat het op straat veiliger is dan thuis,
* niet dakloze kinderen, die proberen te overleven en veelal de enige kostwinner zijn van hun familie.

children01Straatkinderen worden in veel gevallen door de overheid aan hun lot overgelaten. CPC steunt en beschermt deze kinderen en leert ze zelfstandigheid. De kinderen krijgen voeding, medische zorg, onderwijs en sociale begeleiding. Voorzover mogelijk worden de ouders in dit traject betrokken en worden de kinderen herenigd met familie.

De dakloze kinderen krijgen een 'thuis' in het pand, waarin ook de kantoren en de keuken van CPC gevestigd zijn.

2012 09 Buitenaanzicht nieuwe ramen

Daarnaast heeft CPC bij de twee grootste markten (Dordoi- en Osh-markt) in Bishkek een dagopvang voor de niet dakloze werkende kinderen. Deze markten hebben een aanzuigende werking op (plattelands)gezinnen, waarvan de ouders weinig of geen toekomstperspectief hebben en denken het geluk in de stad te vinden. De handelaren op de markt huren tegen een schamel loon deze mensen in. Helaas betrekken zij daarbij ook vaak (dakloze) kinderen. Bovendien laten de ouders het nogal eens afweten en werken de kinderen voor het gezinsinkomen.

CPC komt ook nadrukkelijk op voor de rechten van het kind conform het binnen de Verenigde Naties in 1989 gesloten Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In een samenwerking met andere NGOs activeert CPC de autoriteiten en 'het publiek' om ze bewust te maken van de problematiek van de straatkinderen. De kinderen worden zoveel mogelijk bij dit proces betrokken en er wordt - vaak met succes - medewerking gezocht van de media.

2012 04 kinderen met bedankt 01

Stichting Elnura wil graag haar steentje bijdragen door in Nederland fondsen te werven. Op de pagina Projecten CPC kunt u lezen welke projecten gerealiseerd zijn en welke projecten lopen. Op de pagina Steun CPC! staat beschreven hoe u kunt bijdragen aan een betere toekomst voor de straatkinderen van Bishkek. 

2018 nr. 6 Training kinderen in CPC vakantiehuisDe aanpak om de missie te realiseren en de kinderen te reïntegreren in de maatschappij is gericht op:

  • de directe behoefte van de kinderen,
  • blijvende ontwikkeling van de kinderen en de ouders,
  • de rechten van het kind.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, zoals:

  • de z.g. peer-to-peer methode (het geven van voorlichting door jongeren aan jongeren), interactief spel, theater maken enz.
  • het werken met zelfhelpgroepen van ouders met vergelijkbare problemen, die deze problemen samen willen oplossen,
  • gedragstherapie, daarbij bijvoorbeeld gebruik makend van handenarbeid, muziek- en/of verteltherapie
  • allerhande trainingen ter versterking van de sociale vaardigheden van de kinderen.